UFABET123 “โค้ชโต่ย”นำทัพ! ส.บอลไทย ปิดหลักสูตรอบรม “โปรไลเซนส์” รุ่น 2

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘Pro’ Diploma Coaching Course รุ่นที่ 2 ของประเทศไทย

การอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมใน Module สุดท้าย โดยเป็นการนำเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบภาคปฏิบัติ

 

 

อ่านต่อได้ที่ >>> https://www.hayaletboard.net

เครดิตโดย >>> https://www.ufabet123.com